Om Medewi

Medewi - en Monark 700 Miniton

Medewi är en segelbåt av typen Monark 700 Miniton. Medewi har tillverkningsnummer 171 av ca 200 totalt. Båtens segelnummer är 182. Hon är tillverkad under 1982 och är sedan dess inne på sin femte ägare.

Sedan 2006 har många förbättringar genomförts på båten, både vad gäller säkerhet (nya genomföringar, hajfenor, ny brandsläckare, snabbrev draget till sittbrunnen), prestanda (nya trimfunktioner, nya fall, nya block, dubbelkommando, slipad botten och hård bottenfärg) och komfort (värmare, nytt pentry, ny el). Nedan följer en översikt över genomförda förbättringar.

Plan för 2020

Fortsätter primärt med att höja komfort ombord. Fräscha upp exteriört får komma senare.

– Förnyat elsystem. Dubbla AGM-batterier, ny placering, nytt kablage mm.
– Rensa utrustning som inte används som radio och högtalare.
– Kraftigare laddare, ev ny regulator till solcellen, göra det möjligt att använda laddaren i motorn.
– Ev förse båten med topplanterna för motorgång.

2019

– Nytt pentry med vattentank, sjövattenintag och avlopp.
– Självläns återställd för bättre avrinning, nya slangar.
– Lagunbord som kan användas ute och inne (platta inte monterad i sittbrunnen ännu).
– Nya fönster (blev dock inte tätt, behöver göras om på annat sätt).
– Monterat om ventilatorn på förpiksluckan för att bli av med läckage.
– Nya mattor.

2018

– Nya dynor i ruffen.
– Nya gardiner.
– Tätad lucka i förpiken.
– Nya LED-lanternor.

2017

– Botten blästrad och epoxibehandlad (ren botten för Mälaren).

2015

– Ny motor.

2014

– Nya ruffluckor.

2013

– Tagit isär och rensat babords läns.

2012

– Motor genomgången och rengjord. Flertal packningar bytta, kylkanaler rensade.
– Total renovering av förgasare, bränsle- och vattenpump, den senare var helt förbrukad.
– Nya delar till motorn. Bla. delar av gaslänkaget, termostat, piniondrev till startmotorn och startsnöre.
– Ny ventilator på rufftaket.
– Ny däckskontakt för antennen för att kunna masta av utan att riva inredningen.
– Ny 3:1 utväxling till storskotvagnen.
– Bomuthal reparerat.
– Infästning av gasfjädern i stuvluckan reparerad.
– Grabbräcket åter monterat.
– Tätningslister till rufflucka på fördäck och stuvlucka i aktern.
– Genomgångar vid röstjärn tätade.

2010

– Förstärkning av röstjärn
– Förstärkning av däck vid röstjärn
– Slitskenor i rostfritt vid trim i sittbrunnen
– Fotlister av teak i sittbrunnen
– Wallas 1400 servad med nya delar
– Ny Fock i Pentexlaminat från Narwal Sails.
– Ny spinnaker i Dimension-Polyant-duk från Narwal Sails.
– Fockinhal / infuckers
– Batteriövervakare NASA BM1C
– Ny fallbox till förseglet
– VHF-radio Nexus 2000 installerad

2009

– Wallas 1400 båtvärmare installerad
– Mantågsband, justerbara
– Häckstagsarrangemang med dubbelkommando. Harken Carbo-block och dyneema.
– Nya Harken Carbo 57mm block till storskotet
– Spinnakerbomhölster på storbommen
– Ny längre storskotbalk
– Fock i biradial Pentex från Narwal
– Dubbelkommando kickskot
– Nytt spinnakerbomnedhal
– Storfall i Admiral Dyneema
– Foredeck bags för försegel
– Kapell för nedgångsluckan
– Större utväxling på akterstag 1/24
– Akterstag i skalad Dyneema
– Akterstagslatta

2008

– Genua 1 i dacron från UK Syversen
– Storsegel Dacron 2+2 från UK Syversen
– 32W solpanel på luckgaraget
– 32L Kylbox Isotherm
– Garmin 420 Chartplotter
– Dubbelkommando t. bomuthalet
– Nya trimlinor och råttor
– Single line reef till sittbrunnen
– Ny genua och storsegel från UK Syversen
– Högre utväxling på akterstagsträckaren 1/8
– Täta sidorutor
– Flytande skotpunkt storskot
– Byte bottenfärg fr polerande till hård VC 17 Extra
– Epoxybehandlad botten och köl, VC Tar
– Nya roderbussningar
– Landströmsintag

2007

– Nya skrovgenomföringar, kulventiler och slangar.
– Renoverat pentryt: diskho, 55 liters vattensäck i fören, fotpump, Perstorplaminat på bänkskivor, nya lister.
– Förbättrat och lackat trädetaljer in- och utvändigt.
– Nytt elsystem och ruffbelysning.
– Spinnakerfall, nytt fockfall Dyneema och ny dirk.
– Ny Silva-kompass och logg/lod.
– Spinlock XAS trippel winschavlastare till fall och trim.
– Nya block och trimlinor

Framtida åtgärder

Säkerhet

  • Knapar i aktern istället för byglarna som hamnat olämpligt i hajfenorna.

Röstjärn

  • Se över om det går att dra röstjärnen även i skarndäck som avsett när båten är avmastad, lär behöva någon form av distans mellan skov och röstjärn. Plasten runt styrbords röstjärn behöver repareras/förstärkas. Borra upp för kraftigare bultar och fixa en rejälare ”bricka” ovanför däck, avpassad för ändamålet.

Fönster

  • Gjort försök att använda fönster i spränglist men fick det inte tätt nog. Svårt med så tajta radier. Får göra en ny ansatts med utanpåliggande och butylgummi.

Inredning

  • Fixa kylplåt till lampkroken.
  • Måla pentryt.

Annat

  • Spinnakerbom.
  • Snobbränderna behöver förnyas.
  • Skarv mellan köl och skrov behöver förbättras.