Om Medewi

Medewi - en Monark 700 Miniton

Medewi är en segelbåt av typen Monark 700 Miniton. Medewi har tillverkningsnummer 171 av ca 200 totalt. Båtens segelnummer är 182. Hon är tillverkad under 1982 och är sedan dess inne på sin femte ägare.

Sedan 2006 har många förbättringar genomförts på båten, både vad gäller säkerhet (nya genomföringar, hajfenor, ny brandsläckare, snabbrev draget till sittbrunnen), prestanda (nya trimfunktioner, nya fall, nya block, dubbelkommando, slipad botten och hård bottenfärg) och komfort (värmare, nytt pentry, ny el). Nedan följer en översikt över genomförda förbättringar.

2018

– Nya dynor i ruffen.
– Nya gardiner.
– Tätad lucka i förpiken.
– Nya LED-lanternor.

2015

– Ny motor.

2014

– Nya ruffluckor.

2013

– Tagit isär och rensat babords läns.

2012

– Motor genomgången och rengjord. Flertal packningar bytta, kylkanaler rensade.
– Total renovering av förgasare, bränsle- och vattenpump, den senare var helt förbrukad.
– Nya delar till motorn. Bla. delar av gaslänkaget, termostat, piniondrev till startmotorn och startsnöre.
– Ny ventilator på rufftaket.
– Ny däckskontakt för antennen för att kunna masta av utan att riva inredningen.
– Ny 3:1 utväxling till storskotvagnen.
– Bomuthal reparerat.
– Infästning av gasfjädern i stuvluckan reparerad.
– Grabbräcket åter monterat.
– Tätningslister till rufflucka på fördäck och stuvlucka i aktern.
– Genomgångar vid röstjärn tätade.

2010

– Förstärkning av röstjärn
– Förstärkning av däck vid röstjärn
– Slitskenor i rostfritt vid trim i sittbrunnen
– Fotlister av teak i sittbrunnen
– Wallas 1400 servad med nya delar
– Ny Fock i Pentexlaminat från Narwal Sails.
– Ny spinnaker i Dimension-Polyant-duk från Narwal Sails.
– Fockinhal / infuckers
– Batteriövervakare NASA BM1C
– Ny fallbox till förseglet
– VHF-radio Nexus 2000 installerad

2009

– Wallas 1400 båtvärmare installerad
– Mantågsband, justerbara
– Häckstagsarrangemang med dubbelkommando. Harken Carbo-block och dyneema.
– Nya Harken Carbo 57mm block till storskotet
– Spinnakerbomhölster på storbommen
– Ny längre storskotbalk
– Fock i biradial Pentex från Narwal
– Dubbelkommando kickskot
– Nytt spinnakerbomnedhal
– Storfall i Admiral Dyneema
– Foredeck bags för försegel
– Kapell för nedgångsluckan
– Större utväxling på akterstag 1/24
– Akterstag i skalad Dyneema
– Akterstagslatta

2008

– Genua 1 i dacron från UK Syversen
– Storsegel Dacron 2+2 från UK Syversen
– 32W solpanel på luckgaraget
– 32L Kylbox Isotherm
– Garmin 420 Chartplotter
– Dubbelkommando t. bomuthalet
– Nya trimlinor och råttor
– Single line reef till sittbrunnen
– Ny genua och storsegel från UK Syversen
– Högre utväxling på akterstagsträckaren 1/8
– Täta sidorutor
– Flytande skotpunkt storskot
– Byte bottenfärg fr polerande till hård VC 17 Extra
– Epoxybehandlad botten och köl, VC Tar
– Nya roderbussningar
– Landströmsintag

2007

– Nya skrovgenomföringar, kulventiler och slangar.
– Renoverat pentryt: diskho, 55 liters vattensäck i fören, fotpump, Perstorplaminat på bänkskivor, nya lister.
– Förbättrat och lackat trädetaljer in- och utvändigt.
– Nytt elsystem och ruffbelysning.
– Spinnakerfall, nytt fockfall Dyneema och ny dirk.
– Ny Silva-kompass och logg/lod.
– Spinlock XAS trippel winschavlastare till fall och trim.
– Nya block och trimlinor

Framtida åtgärder

Säkerhet

 • Knapar i aktern istället för byglarna som hamnat olämpligt i hajfenorna.

Röstjärn

 • Se över om det går att dra röstjärnen även i skarndäck som avsett när båten är avmastad, lär behöva någon form av distans mellan skov och röstjärn. Plasten runt styrbords röstjärn behöver repareras/förstärkas. Borra upp för kraftigare bultar och fixa en rejälare ”bricka” ovanför däck, avpassad för ändamålet.

Fönster

 • Läcker  akterut, fram för allt babord, ytsprickor i plasten, mycket kondens på karmarna. Fundera på att byta ut mot utanpåliggande i spränglist som på 540:n, fungerade på den och bör kunna ta upp rörelser bättre. Kräver nya glas. Ett annat alternativ är att bulta utanpåliggande i butyl vilket också kräver nya glas.

Stuvlucka

 • Kapa skruvar som sticker ut.
 • Rostfria kulleder.

Inredning

 • Fixa kylplåt till lampkroken.
 • Någon slags inredning till skåpet vid köket så att det går att utnyttja fulla utrymmet på annat sätt än som vinförråd.
 • Fixa skjutluckorna, plastlisterna har krympt. Även dekorlister, finns nya (men svarta) hos Kuntze.

Annat

 • Spinnakerbom.
 • Inte helt nöjd med lanternan i fören. Byta eller åtminstone fixa en annan fästplåt som bockas så att lanternan inte sticker fram i fotfästet framför pulpit utan få in lampan under pulpitröret.
 • Snobbränderna behöver förnyas.
 • Skarv mellan köl och skrov behöver förbättras.