Hoppa till innehåll

Om Monark 700 Miniton

monark700miniton

Foto: Nautiska Förlaget

Skrov
Längd: 6.90 m
Längd i vattenlinjen: 6.00 m
Bredd: 2.50 m
Djupgående: 1.35 m
Deplacement: 1400 kg
Köl: Järnköl
Kölvikt: 550 kg
Ruffhöjd: 1.65 m
Motor: utombordare
Färg, blå: 706
Färg, vit: A 508 (Jotun 5008, Neste 2228, NCS S 2010-G80Y, mellangrå)

Rigg
Riggtyp: Partial, enkla svepta spridare
Mast, längd: 9.75 m
Mast, höjd över vattenytan: ca 11 m
Bom: 2.65 meter
Spinnakerbom: 2.44 m
För mer information se SWELYS/SRS Båtdatablad.

Polardiagram för Monark 700 Miniton

Tågvirke
Storsegelfall: 22.6 m, 8 mm
Fockfall: 22.6 m, 8 mm
Genoaskot: 7 m, 10 mm
Fockskot: 7 m, 10 mm
Storskot: 17.2 m, 10 mm
Spinnakergaj: 15 m, 8 mm
Kicktalja: 5.3 m, 8 mm
Cunningham: 2.6 m, 8 mm
Bomuthal: 5.3 m, 8 mm

Minitonnaren Monark 700 togs fram året efter det att VM för minitonnare gått av stapeln i Marstrand. När familjebåtar med minitonegenskaper blev på modet beslöt Monark Crescent i Varberg, att hoppa på trenden.

Ton-klasserna kommer ursprungligen från entonnarpokalen som från början sattes upp som vandringspris i Frankrike för båtar som mätte ett ton enligt en lokal mätregel. Så småningom dog klassen ut men den fina silverpokelen vandrade vidare bla. i 6 mR och dök så småningom (på 1960 talet) upp som ett vandringspris på ett inofficellt VM för havskryssare som mätte 22 fot enligt den dåvarande RORC-regeln. Det nya med detta var ”level-rating”, dvs alla båtar mätte samma och först i mål vann. Valet av mätetal var helt godtyckligt men valdes för att båtarna blev lagom stora dvs runt 11-12 m LOA och båtarna kom att kallas entonnare efter pokalens namn. Ganska snart ville man segla med mindre båtar efter samma princip så man skapade halvtonnarna som skulle mäta 18 fot RORC. När IOR-regeln ersatte RORC runt 1970 följde pokalerna (en- och halvtonnare) med och mätalet för en entonnare blev 27.5 fot enligt IOR och halvtonnarna skulle mäta 21.7 fot. Valet av mätetal var igen godtyckligt men man valde det så att samma båtar skulle kunna tävla i respektive klass. Scampi vann tex 1/2 ton cup 1969 under RORC och igen 70 och 71 under IOR. Så småningom skapades fler klasser, både större och mindre och mätetalen för de olika klassen justerades i omgångar.

Miniton: 16.5 fot IOR, ca 7 m LÖA
1/4-ton: 18.5 fot IOR, ca 8 m LÖA
1/2-ton 22 fot IOR, ca 9 m LÖA
3/4-ton 24.5 fot IOR, ca 10 m LÖA
1-ton 30.5 fot IOR, ca 12 m LÖA
2-ton 35 fot IOR, ca 13.5 m LÖA

mått

Ton-klasserna dog ut som aktiva kappseglingsklasser när IMS ersatte IOR som den huvudsakliga regeln för havskappsegling i början på 90-talet. Man försökte skapa ”level-rating” klasser i IMS också (ILC-25, -30, -40 och -46) men det blev aldrig någon större framgång. I dag så upplever de gamla 1/4 och 1/2 tonnarna en ”andra vår” framförallt i England, Frankrike och Belgien där entusiaster försöker väcka liv i traditionerna

Monark 700 Miniton tillverkades av Monark Cescent i Varberg under åren 1978-1982. Konstruktör är Peter Norlin vilket syns i de fina linjerna med språnglinje, proportionerlig överbyggnad och fin stävlutning. Båten seglar också med den sk ”Norlinklangen” – bra balans, bra skär på kryss med lagom rodertryck.

Monark 700 tillverkades efter 1982 i Norge (troligtvis Trondheim) under namnet ”Magnum 700”. Denna båt har testats i norska ”Batnytt” nr. 10/83. Monark 700 Miniton har testats i Båtnytt 1980 och i Båt för Alla nr 14 1978.

Ruffen erbjuder trevliga utrymmen för att vara i en såpass liten båt. Alla kojer är två meter eller längre. Direkt till babord om nedgångsluckan finns ett fast pentry som också funkar som navigationsbord. Babordskojen sticker under pentryt. Akter om styrbordskojen finns en garderob. Under sittbrunnen finns gott om stuvutrymme där t.ex en kylbox får plats. Mer stuv finns under kojerna och bakom ryggstöden. Bordet är fast, man fäller ned ena sidan för att komma förbi och in i förpiken. Under kojen i förpiken finns plats för en toalett och gott om stuvutrymmen.

Sittbrunnens sargar är breda och lutar utåt så att de blir bekväma att sitta på vid segling. Den låga överbyggnaden ger god sikt framåt. Sittbrunnen är självlänsande. Alla fall och trim justeras från sittbrunnen. Rutorna är intryckssäkra och däcket är halkfritt och lättarbetat. En fotlist och mantåg gör jobbet på däck säkert.

Läs mer om Monark 700 Miniton:

Test: Bästa startbåten – Båtnytt 2002

Test: Monark 700 Miniton – liten men naggande god – Båt för alla 1978

Test: Monark 700 Miniton – minitonnare? Nej men bra folkseglare – Båtnytt 1980

medewi_layout